Olofström 0454-99 000 Kristianstad 044-10 90 10 info@holjeel.se

Stor efterfrågan på Solceller

”Utdrag från artikel i Commersen” Stor efterfrågan Holje El har de senaste två åren jobbat intensivt med solceller, både inåt och utåt. Personal har utbildats, en projektledare har anställts för att informera och marknadsföra och företaget har landat ett...

Niklas Jeppsson ny VD på Holje El fr.o.m 2016-02-01

        Niklas Jeppsson ny VD på Holje El fr.o.m 2016-02-01 Niklas Jeppsson kommer närmast från en roll som regionchef och affärsutvecklare på Avalon Innovation i Karlshamn. Han har de senaste sju åren innehaft olika ledarroller inom Avalon...